Vertrouwelijkheid

& Cookies

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van kracht. De bescherming van uw privéleven en uw persoonsgegevens ligt ons nauw aan het hart. Daarom hebben wij de nodige maatregels getroffen om respect voor het privéleven van onze gebruikers te garanderen.

Het gebruik van onze website houdt in dat u instemt met het hieronder beschreven vertrouwelijkheidsbeleid.

1. Verzameling van informatie

Wij verzamelen informatie wanneer u zich inschrijft op onze website, wanneer u inlogt in uw account, een aankoop doet, deelneemt aan een wedstrijd, uw fiets registreert en/of uitlogt. Hierbij wordt de volgende informatie verzameld: uw naam, postadres en e-mailadres, telefoonnummer en/of kredietkaart en/of de contactgegevens van uw fietswinkel en/of het model, serienummer, serienummer van de accu van uw fiets en de datum van aankoop.

Bovendien ontvangen en registreren wij automatisch informatie van uw computer en browser, inclusief uw IP-adres, leeftijd en geslacht (indien uw browser over deze informatie beschikt), het soort toestel dat u gebruikt en de pagina die u opvraagt.

Wanneer u deze informatie verstrekt, aanvaardt u uitdrukkelijk dat ze door O2feel verwerkt wordt om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen verzekeren, met name de goede toepassing van de garantie van de fabrikant.

2. Verzamelings- en verwerkingsverantwoordelijke

De verwerking van persoonsgegevens die aan O2feel verstrekt worden, wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van O2FEEL SAS, 137 Allée de l’Ecopark, 59118 Wambrechies, SIRET-nummer 52044184100050.

3. Gebruik van informatie

Alle informatie die wij van u verzamelen kan gebruikt worden:

  • Om uw ervaring te personaliseren en te beantwoorden aan uw individuele behoeften;
  • Om uw vragen over de garantie na de registratie van uw fiets op onze website te kunnen beheren;
  • Om gepersonaliseerde reclame te kunnen bezorgen;
  • Om onze website te verbeteren (met behulp van cookies);
  • Om onze dienstverlening aan klanten te verbeteren en beter te beantwoorden aan uw behoeften;
  • Om met u per e-mail, sms of telefonisch contact op te nemen;
  • Voor wedstrijden, promoties of vragenlijsten.

4. Vertrouwelijkheid van online handel

Wij zijn de enige eigenaar van de informatie die op deze website verzameld wordt. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, uitgewisseld, overgedragen, of aan een ander bedrijf gegeven voor welke reden dan ook zonder uw toestemming, behalve wat nodig is om op een vraag te antwoorden en/of een transactie uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het verzenden van een bestelling.

5. Openbaarmaking aan derden

Wij verkopen uw identificerende persoonsgegevens niet, wisselen ze niet uit en dragen ze niet over aan derden. Dit heeft geen betrekking op betrouwbare derden die ons helpen met onze website of met onze zaken, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

Voor ons is het noodzakelijk om informatie te delen om illegale activiteiten, vermeende fraude, situaties die een bedreiging kunnen inhouden voor de fysieke veiligheid van personen, inbreuken op onze gebruiksvoorwaarden, of situaties waarin de wet er ons toe dwingt, te kunnen onderzoeken, voorkomen of er maatregelen tegen te treffen.

Informatie die niet privé is, kan verstrekt worden aan andere partijen voor marketing-, reclame- of andere doeleinden.

6. Gegevensbescherming

Wij nemen een reeks veiligheidsmaatregels om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig bewaard worden. Wij gebruiken geavanceerde encryptie om gevoelige informatie die online doorgegeven wordt te beschermen. Wij beschermen ook uw gegevens offline. Enkel werknemers die bepaald werk moeten uitvoeren (bijvoorbeeld facturatie of dienstverlening aan klanten) hebben toegang tot identificerende persoonsgegevens. De computers en servers waarop de identificerende persoonsgegevens opgeslagen worden, worden bewaard in een beveiligde omgeving.

7. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard voor een duur die overeenstemt met de doeleinden die in clausule 3 opgegeven werden. Deze termijn is in geen geval langer dan 4 jaar, d.w.z. de duur van de garantie voor onze fietsen

8. Uw rechten inzake de Wet Informatie en Burgerlijke Vrijheden en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Overeenkomstig de gewijzigde Wet Informatie en Burgerlijke Vrijheden nummer 78-17 van 6 januari 1978 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan u toegang krijgen tot uw gegevens en er een kopie van verkrijgen, u verzetten tegen de verwerking ervan, ze laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kan u een brief sturen naar het volgende adres:

O2feel e-bikes

137 Allée de l’Ecopark

59118 Wambrechies Frankrijk

Overeenkomstig de van kracht zijnde regelgeving moet uw verzoek ondertekend zijn en moet een kopie van uw identiteitskaart met uw handtekening toegevoegd worden. U moet ook een adres opgeven waar het antwoord naartoe gestuurd kan worden. U ontvangt een antwoord binnen de maand volgend op de ontvangst van uw verzoek. Tenslotte kunnen de gebruikers van de website van O2feel een klacht indienen bij de toezichthoudende instanties, met name de Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Burgerlijke Vrijheden] ( https://www.cnil.fr/fr/plaintes ).

9. Uitschrijven

Wij gebruiken het e-mailaders dat u verstrekt om u informatie en bijwerkingen te sturen over uw bestelling, af en toe nieuws over het bedrijf, informatie over verwante producten, enz. Wanneer u zich op eender welk moment wilt uitschrijven en geen e-mail meer wilt ontvangen, vindt u onderaan elke e-mail uitgebreide uitleg hoe u dit kan doen.

10. Cookies

Wij gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën zoals tags en pixels (“cookies”) die de toegang tot onze website verbeteren en regelmatige bezoekers identificeren. Bovendien verbeteren onze cookies de ervaring van de gebruiker omdat zijn interesses opgevolgd worden en wij hem gericht naar zijn interesses leiden.

Het gebruik van cookies heeft echter niets te maken met identificerende persoonsgegevens op onze website. Wij archiveren geen nominatieve of gevoelige gegevens zoals bankgegevens in cookies.

Om producten op onze website te bestellen moet u cookies op uw toestel (computer, tablet of smartphone) aanvaarden. Wij gebruiken ook cookies om ons te helpen om reclamebanners op andere websites te plaatsen die relevante producten die u reeds gezien hebt op onze website tonen.

U kunt de cookies deactiveren indien u dat wenst: hoe u dat doet, vindt u in het onderdeel “Parameters” van uw browser.

 

NEWSLETTER

Ontdek de toekomst van mobiliteit, ons laatste nieuws en onze speciale aanbiedingen direct per e-mail. Registreer gratis om te profiteren!

Ontvang het

laatste nieuws